top of page
Anker doelstelling.
Witstrook  010 _edited.png

Doelstelling. 

Context
Nederland heeft als doel om in 2050 zo goed als CO2-neutraal te zijn en streeft naar reductie van 55% in 2030. De transitie vindt plaats langs wegen van energiebesparing, uitfasering fossiel en het afvangen van CO2 om het op te slaan (CCS), dan wel te gebruiken (CCU). Voor de meeste hierboven genoemde onderdelen van de energie- en klimaattransitie is een stimuleringskader aanwezig. Voor CCU geldt dat niet. De partijen die momenteel CCU-opties verkennen en technologie ontwikkelen, hebben er last van dat CCU -in veel gevallen een scope 3 reductie- een achtergestelde positie in beleid heeft. De huidige categorisering in de SDE++ en de reductietelling onder het ETS en CO2-heffingen, maken de CCS route voor een emitter vele malen aantrekkelijker dan het transporteren CO2 naar een toepassing buiten de poort. Het ontbreken van een level playing field tov CCS en een overheidsvisie, gekoppeld aan een  stimuleringskader, staan opschaling en vervolg-investeringen in de weg.

CCU-Alliantie
Om een betere positie voor het gebruiken van CO2 als grondstof te realiseren, is de CCU-Alliantie (CCU-A) opgericht. ARN, Glastuinbouw Nederland, Green Minerals, NOGEPA, SCW Systems, STERCORE, Synkero, OCAP, Twence, Vereniging Afvalbedrijven, Twinnovate en Carbyon (aspirant)  beogen middels agendering, erkenning en waardering de randvoorwaarden voor CCU te verbeteren. Marieke van der Werf (Droge & van Drimmelen) en Boi de Moel (New Economy) staan hen hierin bij.  

De partners in de alliantie vertegenwoordigen alle onderdelen van de CO2-keten: emitter, afvanger, transporteur, verwerker, eindgebruiker en certificeerder: allemaal lopen ze tegen dezelfde barrières aan:  Is CO2 een grond- of afvalstof?; welke partij in de keten mag het gebruik opvoeren als CO2-reductie?; welke SDE++ categorie is van toepassing?; hoe wordt de CO2-reductie van de diverse toepassingen berekend?; hoe wordt vastlegging van biogene CO2 gewaardeerd; op welke wijze wordt de markt gestimuleerd om CO2 als grondstof inzetten?, etc.

CCU is, in het verlengde van CCS, een optie om de koolstofkringloop te sluiten: van tijdelijk (kortcyclisch) tot permanent (o.a. in bouwmaterialen). CCS is absoluut nodig, maar het is jammer om de innovatiekracht van de bedrijven die CO2 als grondstof inzetten, in de kiem te smoren.

Lees hier het Manifest CCU-Alliantie

CCU-A Logo 007 (1).png
bottom of page