Witstrook  010 _edited.png

Team.

Marieke van der Werf

 

Marieke is voorzitter van de Alliantie. Zij is oud-Tweede Kamerlid, gespecialiseerd in circulaire economie en duurzame energie. Marieke is o.a. adviseur van AVR en directeur Groen Gas Nederland.

Marieke.jpg

Boi de Moel

 

Boi is secretaris van de Alliantie.  Hij is geïnspireerd door innovatie en efficiëntie, dus hetzelfde bereiken met minder of juist betere middelen. Daar komt circulaire economie en het juist benutten van CO2 in terug. 

boi.jpg