top of page
Witstrook  010 _edited.png

Twence

Twence heeft de overtuiging dat vergaande reductie van de uitstoot van broeikasgassen en spaarzaam gebruik van onze natuurlijke hulpbronnen noodzakelijk zijn voor een gezond en houdbaar leefklimaat. Twence wil grondstoffen zoveel als mogelijk hergebruiken en bij energieproductie koolstof in de kringloop houden met het afvangen en hergebruiken van CO2.

Twence gaat bij een Afvalenergiecentrale voor 2024 een grootschalige afvanginstallatie voor CO2 in bedrijf nemen met een capaciteit van 100.000 ton per jaar. De CO2 zal toegepast worden in de glastuinbouw om tuinders in de gelegenheid te stellen om minder aardgas in te zetten. Het doel is om op termijn de technische ontwikkelingen te benutten om de afgevangen CO2 toe te passen voor mineralisatie van bouwmaterialen en als grondstof binnen de chemie of als energiedrager, maar ook om te kijken of uitbreiding van de capaciteit voor afvang en nuttige toepassing van meer CO2 mogelijk is.

Voor Twence is het van groot belang dat duidelijk wordt dat er verschillende opties zijn om de koolstofketen te sluiten en dat hiervoor beleidsmatig mogelijkheden worden geboden. Naast direct materiaalhergebruik en chemische omzettingen liggen er ook grote kansen om CO2 in te zetten voor hoogwaardige materiaaltoepassingen, zeker als er meer elektriciteit duurzaam wordt opgewekt. De CCU-Alliantie biedt het platform om kennis en ervaringen te delen en met politici en beleidsmakers in gesprek te komen om de toepassingen van CO2 in de circulaire economie en
innovaties op dit gebied te ondersteunen.

Twence heeft sinds 2014 ervaring opgedaan met het afvangen van CO2 om natriumbicarbonaat te produceren voor de rookgasreinigingsinstallatie van één van onze Afvalenergiecentrales. Inmiddels kan op jaarbasis zo’n 3.600 ton CO2 worden afgevangen en bestaat ook de mogelijkheid om CO2 vloeibaar te maken en te leveren aan de glastuinbouw. Twence heeft de vergunning voor de bouw van een grootschalige afvanginstallatie en werkt samen met Coval Energy dat een technologie heeft ontwikkeld om via elektrochemische omzetting mierenzuur te produceren. Tevens wordt in een onderzoekconsortium gewerkt aan de verbetering van de omzetting van H2 en CO2 naar methanol.

Twence logo 200x200.png
Anker Twence
bottom of page