top of page

Berte Simons voorzitter Taskforce voor Negatieve Emissies (TNE)


Den Haag, 6 april 2023 - Berte Simons, Business Unit Director CO2 transport en opslagsystemen bij EBN, wordt voorzitter van de Taskforce voor Negatieve Emissies (TNE). Met de benoeming van Berte Simons weet TNE een ervaren en bevlogen bestuurder aan zich te binden. Simons is naast haar werk voor EBN onder meer lid van de Raad van Bestuur van Porthos. Daarvoor werkte zij ruim 15 jaar bij Royal HaskoningDHV, waarvan de laatste jaren als 'Director Digital Services Maritime & Aviation'. Over haar voorzitterschap bij TNE zegt Simons: “De markt en overheid staan voor de enorme opgave om versneld negatieve emissies te realiseren. Daarvoor is uitbreiding van kennis, verdieping van inzicht en verdere vormgeving van beleid nodig. Dat kunnen we alleen waarmaken door samen te werken. Daar zet ik mij als nieuwe voorzitter van TNE van harte voor in”.

In de Taskforce werken bedrijven en wetenschappelijke instellingen aan afvang en vastlegging van CO2 in producten en processen, leidend tot vermeden en negatieve emissies. Dit leidt tot reductie van CO2 in de atmosfeer of - als de afgevangen CO2 direct aan de atmosfeer is onttrokken middels Direct Air Capture (DAC) of afkomstig is van biogene bronnen- tot netto negatieve emissies. De Taskforce is in november 2022 opgericht door de CCU-Alliantie en de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE). Het voorzitterschap van Simons past bij de wijze waarop NVDE zijn overleggroepen vormgeeft, waarbij de voorzitter voortkomt uit de leden.

Marieke van der Werf (voorzitter CCU-Alliantie): “Met Berte Simons halen we een ervaren bestuurder in huis met een breed en relevant netwerk voor de Taskforce.”

Marc Londo (inhoudelijk directeur NVDE): “Negatieve emissies verdienen meer aandacht, ook voor de kortere termijn. Met onze voorzitter zijn we als Taskforce nu goed op gang.”

Comments


Anker 1
bottom of page