top of page

Gesprek met Diederik Samsom over CCU

Rotterdam, 23 juni 2023 - Verschillende leden van de CCU-Alliantie spraken met Diederik Samsom, Hoofd van het Kabinet van EU-vice president Frans Timmermans, in een bijeenkomst die samen met de Taksforce Negatieve Emissies was georganiseerd. Samsom gaf om te beginnen aan dat hij liever spreekt over Carbon Dioxide Removal (CDR) dan negatieve emissies en bracht daarmee het gesprek direct op het belang van de juiste definities. Samsom voorziet CO2 verwijdering middels (1) het voorkomen of vervangen van emissies, (2) het verwijderen van emissies of wanneer (3) het verwijderen van CO2 in de atmosfeer onderdeel gaat uitmaken van een systeem van waarde-creatie ten opzichte van de klimaatdoelstellingen van Parijs. Wat hem betreft hebben nature-based solutions de voorkeur, waaronder bos- en landbouw, al zal dat zeker niet voldoende zijn voor de uitdaging om binnen de 1,5 graden temperatuurstijging te blijven. Dus technologie voor opslag en hergebruik is nodig, evenals het realiseren van negatieve emissies. Daarbij maakt hij de volgende kanttekening: de voor het realiseren van negatieve emissies benodigde duurzame biomassa is schaars. Iedereen die met CDR aan de slag gaan moet voor zichzelf een maatschappelijk License to Operate verwerven!Met betrekking tot specifiek het inzetten van CO2 als grondstof gaf Samsom aan dat de EU-strategie op dit punt naar verwachting eind 2023 wordt gepubliceerd. De strategie richt zich op het vereenvoudigen van regelgeving om technologieën zoals koolstofverwijdering aan te moedigen en de vergunningverlening te versnellen. Ook moet het inzicht geven in welke rol CCUS-technologieën kunnen spelen bij het koolstofvrij maken van de EU-economie tegen respectievelijk 2030, 2040 en 2050. Tot slot zal het verscheidene maatregelen formuleren die nodig zijn om het potentieel ervan volledig te benutten, onder meer bij de uitrol van EU-brede infrastructuur voor CO2-transport en -opslag.


De strategie is essentieel, omdat we ook in een niet-fossiele economie behoefte hebben aan koolstofmoleculen. Vooralsnog liggen er mogelijkheden in de businesscase bij de vermeden of vervangen emissie in het ETS-systeem die in de toekomst mogelijk worden aangevuld met een certificeringssyteem. De aanwezigen hadden vervolgens volop gelegenheid om met Samsom van gedachten te wisselen over de stand van zaken van technologie voor CDR, de noodzakelijke versnelling van technologie-ontwikkeling en de energie- en duurzaamheidsbalans van de diverse technologieën.

Comments


Anker 1
bottom of page