top of page

Het zou zonde zijn om onze CO2-uitstoot niet te hergebruiken

Den Haag, 23 februari 2023 - Opinieartikel Marieke van der Werf (voorzitter CCU-Alliantie): Door de nadruk op het beperken van CO2 dreigen we een andere praktische benadering te vergeten: hergebruik van dit gas.


De noodzaak tot het terugdringen van koolstofdioxide (CO2) belemmert ons zicht op de vriendelijke kanten van deze stof. Koolstof zit ons lijf, in de lucht die we inademen en in de planten en bomen om ons heen.


Scheikundigen noemen koolstof soms de king of elements, omdat de vier elektronen van het atoom zich gemakkelijk binden aan andere elementen. Ideaal voor de chemische industrie, die koolstof benut in shampoos, tandpasta’s, schoonmaakmiddelen en andere producten voor dagelijks gebruik.


Sinds we echter fossiele brandstoffen inzetten, komt in rap tempo de in miljoenen jaren vastgelegde koolstof vrij: de natuurlijke balans is verstoord en de aarde warmt op.

Voeding voor kasplanten

Klimaatverandering heeft het imago van koolstof geen goed gedaan. De koning werd de paria van het periodiek systeem. We zijn vol overtuiging onderweg naar een koolstofarme of low-carbon economie, gebaseerd op energiebronnen met lage uitstoot van broeikasgassen.


Deze focus op CO2-reductie gaat voorbij aan een ander nuttig scenario: fossiele koolstoffen vervangen door afgevangen CO2. Carbon Caption & Utilization (CCU) verandert de afvalstof van de energietransitie in een grondstof voor de circulaire economie. In Nederland houden al heel wat bedrijven zich hiermee bezig. Ze recyclen CO2 als frisdrankbubbels, voeding voor kasplanten en brandstoffen en plastics. Bij toepassing in kunstmest en bouwmaterialen verdringt het niet alleen de inzet van fossiele grondstoffen, het verwijdert ook langjarig CO2 uit de atmosfeer.


Het ideaal van de low-carbon economie zit deze perfecte combinatie helaas in de weg. Het energiebeleid stimuleert vooral opslag van CO2 en het grondstoffenbeleid loopt niet warm voor recycling van CO2-emissies. Er is geen stimulans om fossiele koolstof door CO2 te vervangen.


Eindeloos beschikbare stoffen

Er zijn geen berekeningen van CO2-reductie in de diverse toepassingen. Recycling van CO2 wordt, in tegenstelling tot opslag, niet gesubsidieerd en de normen voor recyclaat in producten zijn niet van toepassing op inzet van CO2.


Komt in de energietransitie de oplossing van oneindige bronnen als zon en wind; voor de grondstoffentransitie kan deze weleens liggen in eindeloos beschikbare stoffen. CO2 is zo’n stof, helaas geplaagd door een slecht imago. Ik roep de overheid op klimaat- en circulair beleid te bundelen en ruim baan te bieden aan de inzet van CO2 als grondstof.

Commentaires


Anker 1
bottom of page