top of page

Kick-off Taskforce Negatieve Emissies (TNE)

17 november 2022, 8.30 - 10.00 uur, Perscentrum Nieuwspoort, Den HaagWetenschappers, politici en NGO's trekken steeds harder aan de bel: Met de huidige groei van CO2-emissies en het trage tempo van maatregelen, raken de klimaatdoelen uit beeld. Eén van de aanbevelingen die het IPCC doet om dit tij te keren is het realiseren van ‘negatieve emissies’, waarbij netto CO2 uit de lucht wordt verwijderd en vastgelegd.


De CCU-Alliantie neemt nu het initiatief tot oprichting van de Taskforce Negatieve Emissies (TNE). Hierin werken partijen aan vastlegging van biogene en atmosferische CO2 in producten en processen, leidend tot negatieve en vermeden emissies. De energietransitie gaat op dit punt hand-in-hand met de circulaire economie, waar groene CO2 een grondstof is die fossiele grondstoffen vervangt. Doel van de Taskforce is om in Nederland het onderwerp hoger op de agenda te brengen, kennis en ervaring uit te wisselen en beleidsmaatregelen te versnellen.


Graag nodigen wij u uit om op 17 november bij de kick-off van de Taksforce in gesprek te gaan met bedrijven, wetenschappers, politici e.a. journalisten over het belang van negatieve emissies in Nederland. Dit doen we in de vorm van een rondetafelgesprek. De lancering van de Taskforce gebeurt aan de hand van een Manifest dat de urgentie en mogelijkheden van negatieve emissies over het voetlicht brengt. De bijeenkomst start om 08:30 dus voor ontbijt wordt gezorgd.


Het programma is als volgt:

08:15 Inloop

08:30 Welkom door Marieke van der Werf (voorzitter CCU-Alliantie)

08:35 Toelichting belang negatieve emissies door Edward Pfeiffer (Royal HaskoningDHV)

09.00 Kick-off van TNE en presentatie Manifest

09.15 Rondetafelgesprek met aanwezigen 10.00 Afsluiting


Heeft u vragen over de ambities en aanpak van TNE? Stel ze gerust op 17 november.

Aanmelden voor de bijeenkomst of aanhaken bij het initiatief kan door een mail te sturen aan Jelle Dijkstra: jelle@ccu-alliantie.nl.

Comments


Anker 1
bottom of page