top of page

Manifest Taskforce Negatieve Emissies

Den Haag, 17 november 2022


De Taskforce voor Negatieve Emissies is een groep van bedrijven, wetenschappelijke instellingen die werkt aan vastlegging van CO2 in producten en processen, leidend tot negatieve emissies: hierdoor vermindert de CO2-hoeveelheid in de atmosfeer. Om de totstandkoming van negatieve emissies een boost te geven, lanceren wij het:

MANIFEST NEGATIEVE EMISSIES


Omdat

1. Het IPCC (International Panel on Climate Change) in reactie op de vele alarmerende berichten over klimaatverandering, stelt dat: “Eén van de manieren om binnen de 1,5 graden doelstelling te blijven, is dat de hoeveelheid CO2 die we aan de atmosfeer onttrekken, groter is dan de hoeveelheid CO2 die we aan de atmosfeer toevoegen, resulterend in ‘negatieve emissies’.” ;

2. Een groeiende groep bedrijven en organisaties technologie ontwikkelt voor Carbon Dioxide Removal, ofwel: het onttrekken van CO2 aan de atmosfeer, middels (1) Direct Air Capture (DAC), Afvang en vastlegging van biogene CO2 middels Bio

(2) Energy Carbon Capture Utilization and Storage (BECCUS, BECCS) of Nature-based solutions (Nbs) en

(3) Een oplopend percentage vermeden emissies bij het vervangen van fossiele grondstof door gerecyclede koolstof;

Wil de Taskforce Negatieve Emissies

3. De bestaande kennis en technologie voor negatieve emissies opschalen, door (1) Samenwerking binnen de sector, met ketenpartners en wetenschappers,

(2) Ontwikkelen inzicht in mate van CO2-reductie, per technologie en toepassing, met inbegrip van vermeden fossiele CO2-uitstoot;

(3) Opstellen uitvoeringsplan met ambitie en realisatie-pad per 2030;

4. Samen met de overheid werken aan (1) Ondersteuning en stimulering van alle technologieën in alle sectoren die CO2 uit de atmosfeer halen, om tot grootschalige ontwikkeling te komen,

(2) Ontwikkeling van een routekaart voor negatieve emissies, in samenwerking met de sector en gebaseerd op geverifieerde rekenmodellen, inclusief vermeden emissies,

(3) Het creëren van een markt voor negatieve emissies, gerecyclede koolstof en daaraan gekoppelde certificaten.Heeft u vragen naar aanleiding van het manifest of over de Taskforce Negatieve Emissies, neem dan contact op met Marieke van der Werf via: marieke@ccu-alliantie.nl.

댓글


Anker 1
bottom of page